LETO TURSKA - MARMARIS
MARMARIS
M A R M A R I S
MARMARIS I IČMELER - Na dodiru Egejskog i Sredozemnog mora, u blizini brojnih spomenika kulture, Efesa, Mileta i Pamukala (organizuju se fakultativni izleti), u prostranom zalivu koji je pod bujnom mediteranskom vegetacijom (neodoljivo podseća na Jadran), smešteni su grad Marmaris (40000 stanovnika) i obližnji turistički kompleks Ičmeler - pravi “biser” ove rivijere! Toplo more, duge peščane plaže, raznovrsne, cenom pristupačne, trgovine i zanatske radnje, dobro organizovana dnevna i noćna zabava, uz tradicionalno bogatu ugostiteljsku ponudu, učinili su ovaj kraj izuzetno popularnim za turiste iz mnogih zemalja.

M A R M A R I S - AVIO
11 i 12 DANA - PAKET ARANŽMAN
PAKET ARANŽMAN: AVION (ČARTER LET) + TRANSFER + SMEŠTAJ +MEĐUNARODNO PUTNO OSIGURANJE

Cena paket aražmana po osobi izražena u evrima
Hotel period: 01.07.
12.07.
07.07.
18.07.
12.07.
22.07.
18.07.
28.07.
22.07.
02.08.
28.07.
08.08.
02.08.
12.08.
08.08.
18.08.
12.08.
23.08.
18.08.
29.08.
23.08.
02.09.
29.08.
08.09.
02.09.
13.09.
08.09.
19.09.
PINETA PARK de luxe 4* 1/2 standard AI                            
I dete                            
II dete                            
ROTA ** 1/2 N/D                            
I dete                            
II dete                            
ROTA ** 1/2 PP                            
I dete                            
II dete                            
SIESTA&JUNIPER *** 1/2 N/D                            
I dete                            
II dete                            
BALIM *** 1/2 PP                            
I dete                            
II dete                            
EPIC Apart &hotel *** 1/2 PP                            
I dete                            
II dete                            
BELLA MARE beach **** 1/2 AI                            
I dete                            
II dete                            
HAWAII 2 ** 1/2 PP                            
I dete                            
II dete                            
KARADENIZ ** 1/2 N/D                            
I dete                            
II dete                            
MEHTAP 1/2 PP                            
I dete                            
II dete                            
SERAY *** 1/2 N/D                            
I dete                            
II dete                            
SERAY *** 1/2 PP                            
I dete                            
II dete                            
YESIL HURMA *** 1/2 PP                            
I dete                            
II dete                            
ILAYDA *** 1/2 AI                            
I dete                            
II dete                            
MARIS BEACH *** 1/2 PP                            
I dete                            
II dete                            
SERENAD *** 1/2 PP                            
I dete                            
II dete                            
SUN MARIS CENTRAL *** 1/2 AI                            
I dete                            
II dete                            
CLASS beach *** 1/2 AI                            
I dete                            
II dete                            
SUN MARIS beach *** 1/2 AI                            
I dete                            
II dete                            
IDAS **** 1/2 AI                            
I dete                            
II dete                            
PINETA CLUB *** 1/2 standard AI                            
I dete                            
II dete                            
BEGONVILLE *** 1/2 AI                            
I dete                            
II dete                            
MUSTIS ROYAL PLAZA **** 1/2 N/D                            
I dete                            
II dete                            
MY DREAM **** 1/2 PP                            
I dete                            
II dete                            
PARK SUN MARIS **** 1/2 AI                            
I dete                            
II dete                            
AQUA ***** 1/2 AI                            
I dete                            
INTERMAR **** 1/2 PP                            
I dete                            
II dete                            
ALKAN **** 1/2 N/D                            
I dete                            
II dete                            
ALKAN **** 1/2 PP                            
I dete                            
II dete                            
ELEGANCE ***** 1/2 AI                            
I dete                            
II dete                            
POSEIDON **** 1/2 PP                            
I dete                            
II dete                            
ANEMON **** 1/2 PP                            
I dete                            
II dete                            
MUNAMAR BEACH **** 1/2 AI                            
I dete                            
CLUB TURBAN Grand YAZICI ***** 1/2 AI                            
I dete                            

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANCA INTESA za efektivu na dan uplate.
NAČIN PLAĆANJA:C 150 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dana pre početka aranžmanaili u 3 jednake mesečne rate prilikom rezervacije - čekovima građana ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dana pre početka aranžmana. U slučaju značajnijih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.
NAČIN PLAĆANJA za hotele sa oznakom PROMO CENA: 150 € po osobi prilikom rezervacije a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije do 30.04.2014. ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije do 30.04.2014. Važno: Ukoliko se celokupan iznos cene aranžmana po programu promo cena ne izmiri do 30.04.2014. godine prijava se automatski prebacuje na redovan program sa zaduženjem i uslovima prema važećem cenovniku na dan 30.04.2014.
VAŽNANAPOMENA: Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge (noćenje sa doručkom, polupansion ili all inclusive) samo prilikom rezervacije aranžmana !!! Programom predviđene usluge (noćenje sa doručkom, polupansion ili all inclusive) se pružaju od trenutka ulaska putnika u hotelske sobe, do trenutka napuštanja hotelskih soba, a prema hotelskim pravilima. Spisak usluga all inclusive, čine sastavni deo programa putovanja. Vreme rada klima uređaja, razlikuje se u zavisnosti od hotela i ne podrazumeva 24 sata neprekidnog trajanja. Cena hotela pretežno zavisi od kvaliteta i lokacije. Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, na šta organizator ne može imati uticaja.Pomoćni ležajevi u gotovo svim hotelima u Turskoj su sklopivog tipa drvene ili metalne kontsrukcije ili fotelje na rasklapanje, manjih dimenzija, što može bitno pogoršati uslove smeštaja. U hotelima koji uslugu ishrane pružaju po principu švedskog stola-samoposluživanje, hotelsko pravilo je da se usled nedovoljnog broja gostiju, u nekim periodima, servira meni umesto švedskog stola, što ne utiče na kvalitet pružene usluge, pa molimo da ovu mogućnost imate u vidu. Za razliku od naše, u ponudi turske kuhinje ima više testenina, povrća, voća, mleka i mlečnih proizvoda, a manje mesa i mesnih prerađevina! Kvantitet i izbor hrane zavisi od kategorije hotela!! U većini objekata se koristi sistem solarnih ploča za zagrevanje vode, što podrazumeva nešto nižu temperaturu tople vode, u odnosu na uobičajenu, kao i manji pritisak tople vode u određenim periodima dana, a u odnosu na kapacitet objekta. Po pravilu, voda iz vodovoda nije predviđena za piće, ali se ista, bez obzira na mogući drugačiji sastav, miris, ukus ili eventualni salinitet smatra hemijski i bakteriološki ispravnom za sve druge potrebe. U sobe se ulazi prvoga dana boravka od 15.00h i napuštaju se oko 10h poslednjeg dana boravka!!! Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge po izboru iz tabele, upotrebu klime u hotelima gde se vrši doplata samo prilikom rezervacije aranžmana!!! Programom predviđene usluge (polupansion ili all inclusive) se pružaju od trenutka ulaska putnika u hotelske sobe, do trenutka napuštanja hotelske sobe, a prema hotelskim pravilima. Strogo je zabranjeno unošenja hrane i piće u hotele! Postoji mogućnost ranih jutarnjih,večernjih i noćnih letova, u zavisnosti od raspoloživosti i dozvola avio flote.
PROGRAM PUTOVANJA: 1.dan-putovanje Beograd – Turska. Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla“, kod šaltera Argus Tours-adva sata pred predviđeno poletanje aviona. Detalji leta biće naknadno objavljeni.Poletanje čarter leta  za Tursku .Posluženje u avionu. Čarter let za Tursku. Sletanje u Tursku . Transfer do hotela. Smeštaj u hotel.Noćenje. 2.dan – 10/11.dan Turska–. Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. 11/12.dan -putovanje Turska – Beograd napuštanje hotela, u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika. Transfer do aerodroma u Turskoj. Čarter let za Beograd.Kraj programa.
ARANŽMANOBUHVATA: avioprevoz - čarter let, na relaciji Beograd – Turska (apt Milas-Bodrum)– Beograd, transfer aerodrom – hotel – aerodrom, boravak od 10/11 noći (10 noći za termine (31.05, 21.06, 27.06, 12.07, 18.07, 02.08, 08.08, 23.08, 29.08 i 13.09, i 11 noći za termine ( 10.06,16.06, 01.07, 07.07, 22.07, 28.07, 12.08, 18.08, 02.09, 08.09 i 23.09.) sa odabranom uslugom, u standardnim dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem, troškove međunarodnog putnog osiguranja sa osiguranom sumom do 10.000 EUR, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije, (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja), osiguranik je dužan da sam snosi troškove intervencije do 30 evra, a razliku do punog iznosa lečenja, nadoknađuje osiguravajuća kuća, usluge predstavnika agencije ili inopartnera, za vreme trajanja aranžmanai organizaciju puta.
ARANŽMAN NE OBUHVATA: Sve aerodromske takse trenutno oko 33,3 (12 €-putnički servis aerodromaNikolaTesla, 3,3 €-sigurnosnataksa, 18€ taksa aerodroma u Bodrumu ,YQ taksa za gorivo 0 €)koje seplaćaju u agenciji uz aranžman, najkasnije 21 dan pred put (plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti - taxe su podložne promenama i ne mogu se platiti u ratama), individualne troškove, ekstra hotelske troškove i troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, zaključen sa organizatorom izleta, inostranom agencijom. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner ILOS travel-Gümüşsuyu,Dünya Sağlık Sk. 3/5 Taksim ,İstanbul.
NAPOMENA: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. U slučaju promena cena goriva, u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti relevantne.. Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Organizator ne može imati uticaja. Organizator putovanja može zahtevati povećanje ugovorene cene samo ako je posle zaljučenja ugovora došlo do promene u kursu razmene valute, promene u tarifama prevoznika ili drugim slučajevima koji utiču na cenu putovanja. Za povećanje cene aranžmana do 10%, nije potrebna posebna saglasnost putnika.

VAŽNA NAPOMENA Program HIT CENE sa cenovnikom počinje da važi od 14.03.2014., i važi za prijave DO 30.04.. Svaka promena po programu HIT CENE, sa cenovnikom koji važi do 30.04.. posle navedenog datuma (termin, hotel, struktura sobe, usluga i imena putnika) tretira se kao otkaz aranžmana, a nova rezervacija se radi po trenutno važećem cenovniku

POPUSTI ZA DECU se primenjuju u pratnji dve punoplatežne osobe u istoj sobi! Ukoliko su dva deteta uzrasta od 0 do 6 godina jedno dete plaća cenu drugog deteta u svim hotelima. Deca do 2 godine imaju besplatan smeštaj u zajedničkom ležaju, NEMAJU mesto u avionu i autobusu, imaju ishranu u hotelu, međunarodno putno osiguranje i plaćaju samo 25€. Deca od 2 do 12 godina plaćaju cenu ugovorenog aranžmana na bazi osnovne usluge iz tabele.Deca od 2 do 12 godina ostvaruju popust od 50% na doplatu za polupansion ili All inclusive. U smeštajnoj jedinici samo jedno dete od 0 do 6 godina, može da koristi zajednički ležaj. Dete bilo kog uzrasta koje koristi osnovni ležaj plaća punu cenu aranžmana. DOPLATA za jednokrevetnu sobu: 50 % od cene aranžmana u svim hotelima,izuzev u hotelima Rota,Hawaii II,My dream,Mustis Royal Plaza gde doplata iznosi 70% od cene aranžmana.U slučaju spajanja 2 smene, naplaćuje se cena aranžmana predviđena iznosom iz tabele, za svaku smenu.
NAPOMENA:Broj telefona predstavnika na lokaciji će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera ,a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja
OPISIHOTELASADRŽANISUUDODATKUKOJIPRATIOVAJCENOVNIKISASATAVNISUDEOPROGRAMAPUTOVANJA.
Zaobaveštenje o tačnom vremenu poletanjaavionaizBeograda, obaveznokontaktiratiagencijudvadanapredput.
Aranžman je rađen na bazi minimum 120 putnika po avionu, u suprotnom krajnji rok za obaveštavanje je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije