EVROPSKI GRADOVI - ISTANBUL
BUDIMPESTA
ISTANBUL

Vecni grad - Novi Rim, Konstantinopolj i Carigrad na kulturnoj baštini staroj preko 2000 godina pruža vam neverovatnu priliku da upoznate najveca dostignuca najvecih civilizacija: helenske, rimske, vizantijsko-hrišcanske i otomanske. "Grad gradova" - na dva kontinenta, spoj Evrope i Azije na Bosforskom moreuzu koji još uvek nadgleda Ðenovljanska kula Galata Uunkapani mostom povezana sa desnom ...
Kontakt
Start Travel
Turistička agencija
Ul. Bul. Oslobođenja
147, Elu Centar 16000 Leskovac


Tel: 016 315 00 16
Tel: 016 315 00 15
Tel: 065 315 00 16

KUPI AVIO KARTU